Ağrı Geçirme Duası

Bir yeriniz ağırırsa elinizi oraya koyup 7 defa şu duayı okuyun:

Euzu Bi İzzetillahi Ve Kudretihi Ala Külli Şeyin Min Şerri Ma Ecir

Allah'ın izzetine ve  herşeye kadir olması sıfatına şu hissetiğim ağrımı geçirme sıfatına sığınırım.

YaRabbi Sen izzet ve celal sahibisin şu acımı geçir. (hadis-i şerif)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !